Категории

Производители

Канал RSS

Канал RSS не добавлен

 

 

Кассы и чековые фискальные принтеры для СПД и сферы услуг

С 1 января 2015 года вступил в силу Закон № 71-VIII от 28.12.2014 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы». Данный закон привнес ряд существенных изменений при ведении хозяйственной деятельности предприятий различных форм собственности.
В данной статье изложены законодательные изменения, которые обязывают применять РРО (кассовые аппараты и чековые фискальные принтеры) при работе СПД категории ФОП - плательщиков единого налога ІІ (второй) и III (третей) групп; предприятий и организаций по оказанию любых видов услуг, независимо от их формы собственности; банков; интернет-магазинов; а также компаний, которые принимают наличные средства для их дальнейшего перевода.
Следует также заметить, что вступившие в силу с 1 января 2015 года изменения в Налоговый кодекс отнесли предпринимателей с годовым оборотом до 20 млн грн., а также СПД категории ФОП 4,5,6 групп к III (третей) группе плательщиков единого налога.
 Изменения Закона о применении РРО и Налогового кодекса, которые вступили в силу собраны в таблице ниже. Комментарии к изменившемуся законодательству и варианты извлечения выгоды из сложившейся ситуации описаны после таблицы.

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій
 у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

До изменений

После изменений

Розділ ІІ Порядок проведення розрахунків

Розділ ІІ Порядок проведення розрахунків

Стаття 3. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані:

Стаття 3. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері  торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;

 

2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;

9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

1)  при  здійсненні  торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами,  установами і організаціями усіх форм  власності,  крім  підприємств   торгівлі   та   громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і  організацій  з  оформленням  прибуткових  і  видаткових касових  ордерів  та  видачею відповідних квитанцій,  підписаних і завірених  печаткою  у встановленому порядку;

1)  при здійсненні  торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами,  установами і організаціями усіх форм  власності,  крім  підприємств   торгівлі   та   громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і  організацій  з  оформленням  прибуткових  і  видаткових касових  ордерів  та  видачею відповідних квитанцій,  підписаних і завірених  печаткою  у встановленому порядку;

2) при виконанні усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти);

2) при виконанні усіх банківських послуг, крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу;

3) при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України;

Виключено

6) при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок;

6)   при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами - підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій;

Изменение Налогового кодекса, регламентирующее обязательное применение
фискальных кассовых аппаратов и чековых фискальных принтеров для СПД категории ФОП 2-й и 3-й групп:
абзаців п'ятнадцятого і шістнадцятого пункту 110 розділу I цього Закону (щодо змін до пункту 296.10 статті 296) стосовно застосування реєстраторів розрахункових операцій, які набирають чинності:
для платників єдиного податку третьої групи - з 1 липня 2015 року;
для платників єдиного податку другої групи - з 1 січня 2016 року.

 

13) при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції);

 

Виключено

Розділ ІІ «Прикінцеві положення»:
пункт 8 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Дозволяється до 1 січня 2016 року використання електронних контрольно-касових апаратів, введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді та подають до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка міститься в їх фіскальній пам’яті, і при цьому не подають електронних копій розрахункових документів»;

 

пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Тимчасово до 1 липня 2015 року суб’єкти господарювання звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку; при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу; при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції)»;

Також відповідно до Закону № 71-VIII від 28.12.2014:
28. Установити, що платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій, з дати початку застосування реєстраторів розрахункових операцій до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм цього Кодексу перевірок з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Исходя из принятых законов и нормативных документов становится очевидным, что целый ряд сфер хозяйственной деятельности попадает под обязательное применение РРО (кассовых аппаратов и фискальных чековых принтеров).

Так Законом о применении РРО и Налоговым кодексом определено, что РРО в обязательном порядке должны применять:

  •  - банки, при операциях их коммерческих агентов по приему наличных средств для дальнейшего их перевода;
  •  - интернет-магазины и другие интернет ресурсы, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность по продаже товаров и оказанию услуг клиентам, независимо от их форм собственности;
  •  - предприятия и организации, которые оказывают услуги независимо от их форм собственности (ранее им разрешалось не применять РРО);
  •  - предприятия и организации, которые осуществляют прием наличных средств для дальнейшего их перевода;
  •  - с 1 июля 2015 года РРО становится обязательным для СПД категории ФОП III группы;
  •  - с 1 января 2016 года РРО становится обязательным для СПД категории ФОП II группы.

 

Однако следует обратить внимание на то, что в случае установки РРО (кассовых аппаратов и фискальных принтеров) СПД категории ФОП II и III групп до 30 июня 2015 года этими же законодательными документами гарантирован мораторий на проверки налоговыми органами до 1 января 2017 года.
Дополнительно законодательством объявлен адаптационный период сроком до 1 июля 2015 года, в рамках которого, субъекты хозяйственной деятельности обязаны установить и зарегистрировать в установленном порядке свои РРО.

Подводя итоги по всему вышеизложенному можно дать несколько практических рекомендаций, базируясь на опыте «истерии» внедрения «налоговых модемов» 2012-2013 годов и достаточному опыту в области автоматизации процессов торговли и учета. Не стоит затягивать «до последнего» момента установку и регистрацию РРО, поскольку чем ближе к граничной дате – тем выше цена оборудования и велика вероятность его дефицита.
Если при работе торгового объекта (сети торговых точек) использовалась какое-то программное обеспечение (например: 1С Предприятие или любая другая торговая программа) и обычный POS-принтер, для печати чеков лучше применить фискальный принтер чеков, поскольку не потребуется переучивать персонал и менять логику работы предприятия.

Также при выборе фискального чекового принтера стоит обратить внимание на то, что законодательством регламентировано обязательное наличие индикатора клиента, без которого фискальный регистратор блокирует работу и не дает осуществлять продажи. Стоит понимать, что индикатор клиента, это отдельное устройство и соответственно стоит отдельных денег. В связи с этим, стоит рассмотреть вариант фискального чекового принтера, который имеет предустановленный (встроенный индикатор клиента), это поможет сэкономить денежные средства.


В случае отсутствия каких-либо программ, есть смысл рассмотреть применение такого кассового аппарата, в котором заложена функциональная возможность интеграции с учетными системами типа 1С Предприятие, что существенно упрощают ведение учета, контроля за деньгами и кассирами, а также нивелируют рутинную работу бухгалтера (переоценка, оприходование нового товара, удаление утративших актуальность позиций). Также стоит обратить внимание на наличие коммуникационных портов для подключения внешних устройств таких как: сканер штрих-кода, торговые весы.Отдельно стоит обратить внимание на наличие в кассовом аппарате порта для подключения денежного ящика, который автоматически открывается при нажатии клавиши «ОПЛАТА» и сводит на нет возможность оператора ошибочно смешать свои личные деньги с деньгами торгового предприятия, что обычно приводит к недоразумениям при проверках налоговыми органами.

Надеемся, что ряд простых практических советов помогут извлечь какую-то пользу частным предпринимателям и владельцам бизнесов, для более детальной информации можно обратиться с профессиональным специалистам нашей компании. Искренне верим, что сможем помочь при решении любой задачи, которая будет перед нами поставлена.


Корзина  

Нет товаров

Доставка 0,00 грн.

Всего 0,00 грн.

Оформить

Контакты

 (044) 360-82-39
 МТС (066) 595-19-39
 Life :) (093) 122-44-90

Новое

Электронный чек в 1с предприятие

Лучшие предложения

Скидки

Товаров нет